Prenumerata

Prenumerata „Tygodnika Solidarność”

Prenumeratę wersji papierowej można zamówić na dwa sposoby:

1) Bezpośrednio u wydawcy „TS” – TYSOL Sp. z o.o., 00-838 Warszawa,
ul. Prosta 30, tel. 22 882 27 80,
e-mail: prenumerata@tygodniksolidarnosc.com
numer konta: Mbank 58 1140 1065 0000 2038 9400 1001.
Prenumerata przyjmowana jest na dowolny okres i w dowolnym momencie;
2) „Ruch” SA na stronie: https://prenumerata.ruch.com.pl/prenumerata-tygodnik-solidarnosc;

Jest też dostępna wersja elektroniczna na stronie https://www.egazety.pl/tygodnik-solidarnosc/e-wydanie-tygodnik-solidarnosc.html

Prenumerata krajowa wersji papierowej

I kwartał – 65,00 zł   (13 wydań)
II kwartał – 65,00 zł   (13 wydań)
I półrocze – 130,00 zł   (od TS nr 1 do TS nr 26)
III kwartał – 65,00 zł   (13 wydań)
IV kwartał – 60,00 zł   (12 wydań)
II półrocze – 125,00 zł   (od TS nr 27 do TS nr 51/52)

Roczna prenumerata – 255,00 zł

Prenumerata zagraniczna
Roczna prenumerata na terenie UE – 200 euro – przesyłka priorytetowa  

Przy większych zamówieniach cena podlega indywidualnej negocjacji.
Koszty wysyłki ponosi wydawca.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe