Redakcja Tygodnika Solidarność

„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” Czasopismo NSZZ Solidarność

Adres redakcji: ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa

e-mail: [email protected] Tel./fax: 228822796

Wybór tekstów z każdego numeru „TS” na stronie: www.tysol.pl

 

 

Redaktor naczelny: Michał Ossowski
 

Zastępca redaktora naczelnego: Cezary Krysztopa
 

Sekretarze redakcji: tel. 22 882 27 80
Ewa Banaszkiewicz, Beata Rojek, Aleksandra Sepełowska

 

Dziennikarze: tel. 22 882 27 96; 22 882 08 21
Bartosz Boruciak, Aleksandra Jakubiak, Mateusz Kosiński, Marcin Krzeszowiec, Barbara Michałowska, Jakub Pacan, Agnieszka Żurek
 

Felieton i komentarz:
Waldemar Biniecki, Marek Jan Chodakiewicz, Karol Gac, Grzegorz Gołębiewski, Paweł Janowski, Grzegorz J. Kałuża, Cezary Krysztopa,


Stali współpracownicy:
Andrzej Berezowski, Paweł Gabryś-Kurowski, Piotr Łopuszański, Leszek Masierak, Przemysław Miller, Tomasz Oleksiewicz, Jakub Szmit, Mateusz Wyrwich,

 

Foto: Tomasz Gutry, Marcin Żegliński.

 

Łamanie: Andrzej Chojnacki, Małgorzata Lewicka-Koniak.

Sprawy wydawnicze i kolportaż: Grzegorz Zawadzki

Emerytury
Stażowe