Redakcja Tygodnika Solidarność
TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ Czasopismo NSZZ Solidarność

Adres redakcji: ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa

e-mail: redakcja@tygodniksolidarnosc.com Tel./fax: 228822796

Wybór tekstów z każdego numeru „TS” na stronie: www.tysol.pl

 

 

Redaktor naczelny: Michał Ossowski
 

Zastępca redaktora naczelnego: Cezary Krysztopa
 

Sekretarze redakcji: tel. 22 882 27 80
Ewa Banaszkiewicz, Beata Rojek

 

Dziennikarze: tel. 22 882 27 96; 22 882 08 21
Bartosz Boruciak, Aleksandra Jakubiak, Mateusz Kosiński, Marcin Koziestański, Barbara Michałowska, Jakub Pacan,
 

Felieton i komentarz:
Waldemar Biniecki, Marek Jan Chodakiewicz, Karol Gac, Mieczysław Gil, Grzegorz Gołębiewski, Paweł Janowski, Grzegorz J. Kałuża, Cezary Krysztopa,Stali współpracownicy:
Andrzej Berezowski, Paweł Gabryś-Kurowski, Piotr Łopuszański, Leszek Masierak, Przemysław Miller, Tomasz Oleksiewicz, Jakub Szmit, Mateusz Wyrwich,

 

Foto:
Tomasz Gutry, Marcin Żegliński.

 

Łamanie: Andrzej Chojnacki, Małgorzata Lewicka-Koniak.

Sprawy wydawnicze i kolportaż: Grzegorz Zawadzki


 

Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych materiałów.
Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe