Wydawnictwo

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

Czasopismo NSZZ Solidarność

Adres redakcji: ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa

e-mail: [email protected]

Tel./fax: 228822796


Prezes zarządu:

Michał Ossowski


Redaktor naczelny:

Michał Ossowski 


Zastępca redaktora naczelnego:

Cezary Krysztopa, Rafał Woś
 


Sekretarze redakcji:

Beata Rojek, Aleksandra Sepełowska

tel. 22 882 27 80


Dziennikarze: tel./fax 22 882 27 96; 22 882 08 21

Bartosz Boruciak, Aleksandra Jakubiak, Marcin Krzeszowiec, Barbara Michałowska, Jakub Pacan, Agnieszka Żurek


Felieton i komentarz: Waldemar Biniecki, Marek Jan Chodakiewicz, Karol Gac, Grzegorz Gołębiewski, Paweł Janowski, Grzegorz J. Kałuża, Cezary Krysztopa


Stali współpracownicy: Andrzej Berezowski, Paweł Gabryś-Kurowski, Piotr Łopuszański,  Przemysław Miller, Tomasz Oleksiewicz, Jakub Szmit, Mateusz Wyrwich


Foto: Tomasz Gutry, Marcin Żegliński


Łamanie: Andrzej Chojnacki, Małgorzata Lewicka-Koniak


Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych materiałów. 


Dział marketingu:
Konrad Wernicki tel. 510 075 689,

e-mail: [email protected]


Sprawy wydawnicze, kolportaż i archiwum „Tygodnika Solidarność”
Grzegorz Zawadzki tel. 503 189 265

e-mail: [email protected]
 

Kolportaż: tel. 22 882 27 80,

e-mail: [email protected]


Księgowość: 58 308 42 69 

e-mail: [email protected]


Wydawca: TYSOL Sp. z o.o., 80-855 Gdańsk,

ul. Wały Piastowskie 24

nr konta: Mbank 58 1140 1065 0000 2038 9400 1001

 

Emerytury
Stażowe