Tygodnik Solidarność | Wiadomości i polityka w Polsce
Ordo Iuris
Jerzy Kwaśniewski: Manipulatorzy usiłują wprowadzić w Polsce eutanazję Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Manipulatorzy usiłują wprowadzić w Polsce eutanazję

W Polsce coraz szersze kręgi zatacza debata na temat legalizacji eutanazji. W niektórych krajach proceder ten już dawno został uznany w świetle prawa. Na początku października Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Belga, którego matka została poddana eutanazji z powodu depresji. O zabiciu matki przez lekarzy mężczyznę powiadomiono… dzień po jej śmierci. Nie mógł się z nią nawet pożegnać... Nie możemy pozwolić, by ten wyrok wykorzystali promotorzy eutanazji w Polsce, którzy od roku coraz intensywniej przekonują Polaków o „normalności” zabijania w imię „miłosierdzia”. Mamy się czego obawiać, bo dotąd żaden kraj nie powstrzymał eutanatycznego lobby.

[Nasz Patronat] Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat – konferencja Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej Wiadomości
[Nasz Patronat] Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat – konferencja Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat tego, czy jest możliwe przetrwanie lub odbudowa cywilizacji chrześcijańskiej. Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja pt. „Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat”. Jest to pierwsze wydarzenie z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe”, zainicjowanego przez Uczelnię Collegium Intermarium. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy m.in. współczesnego konfliktu cywilizacyjnego, zwalczania chrześcijańskich wzorców w kulturze czy kryzysu w Kościele. W wydarzeniu udział wezmą naukowcy i publicyści, m.in. prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Paweł Skrzydlewski, dr Tomasz Terlikowski czy Paweł Chmielewski. Konferencja odbędzie się 10 grudnia w siedzibie Collegium Intermarium w Warszawie.

Ordo Iuris: Stop kłamstwu poseł Jachiry. Apel w obronie dobrego imienia Jana Pawła II Wiadomości
Ordo Iuris: Stop kłamstwu poseł Jachiry. Apel w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

W środowiskach lewicowych coraz częściej pojawiają się zarzuty kierowane wobec Jana Pawła II o rzekome tuszowanie przez niego przestępstw seksualnych katolickich duchownych. Podczas niedawnego posiedzenia Sejmu, tego typu twierdzenie sformułowała poseł Klaudia Jachira. Polityk Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że Jan Paweł II „przez dekady brał udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci”. Instytut Ordo Iuris przygotował apel do posłanki o przeprosiny, a w przypadku ich braku, do Komisji Etyki Poselskiej o wyciągnięcie konsekwencji wobec Klaudii Jachiry. Petycję można podpisywać na stronie stopklamstwu.pl. Apel poparł szereg placówek edukacyjnych noszących imię Jana Pawła II.

Ordo Iuris: Dyrektor Teatru Dramatycznego odwołana. Wojewoda uwzględnił argumentację Instytutu Wiadomości
Ordo Iuris: Dyrektor Teatru Dramatycznego odwołana. Wojewoda uwzględnił argumentację Instytutu

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił powołanie Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Jerzy Kwaśniewski: Przedwczesny triumfalizm aktywistów LGBT Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Przedwczesny triumfalizm aktywistów LGBT

Media obiegła niedawno informacja o rzekomo przełomowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. O sprawie zrobiło się głośno w listopadzie, mimo, że orzeczenie zostało ogłoszone na początku lipca tego roku. NSA wydał wtedy prawomocny wyrok w głośnej sprawie dwóch homoseksualistów, którzy na portugalskiej Maderze sformalizowali swój związek i domagali się wpisania do polskiego rejestru stanu cywilnego, że są małżeństwem. NSA stwierdził jednoznacznie, że uznanie dwóch osób tej samej płci za małżeństwo jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym, potwierdzając wydany wcześniej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chociaż mężczyźni przegrali proces… postanowili ogłosić, że są zwycięzcami! Dopiero nasza reakcja uświadomiła wielu mediom, że dały się nabrać na „marketingowe chwyty” przegranej strony. To tylko jeden z elementów walki o tożsamość małżeństwa, w której uczestniczymy.

Ordo Iuris: Dyrektywa o „równości genderowej” w spółkach giełdowych przyjęta przez PE Wiadomości
Ordo Iuris: Dyrektywa o „równości genderowej” w spółkach giełdowych przyjęta przez PE

Parlament Europejski zatwierdził ostatecznie nową dyrektywę wprowadzającą „równość genderową” w zarządach spółek giełdowych. Przepisy dyrektywy zobowiązują spółki giełdowe do wprowadzenia parytetów genderowych na stanowiskach kierowniczych, co może prowadzić do licznych nadużyć. Wbrew powielanej narracji, dyrektywa nie będzie spełniać roli narzędzia na rzecz równości kobiet i mężczyzn - w rzeczywistości jej rozwiązania będą skutkować podważaniem kompetencji kobiet zajmujących wyższe stanowiska. Decyzja o przyjęciu dyrektywy zapadła poprzez głosowanie w formie podniesienia ręki i wizualne określenie przez przewodniczącego, czy projekt uzyskał większość głosów. Taka forma głosowania nad bezwzględnie wiążącą wszystkie państwa członkowskie dyrektywą rodzi poważne wątpliwości co do rzetelności wyniku.

Ordo Iuris: Polska na celowniku lobby aborcyjnego w Parlamencie Europejskim. Debata z udziałem polskich europosłów Wiadomości
Ordo Iuris: Polska na celowniku lobby aborcyjnego w Parlamencie Europejskim. Debata z udziałem polskich europosłów

Podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim miało miejsce wystąpienie kilku przedstawicieli środowiska proaborcyjnego, w którym aktywny udział brała także garstka proaborcyjnych europosłów z Robertem Biedroniem i Sylwią Spurek na czele. Wiele mówiono o prawach i interesach kobiet, jednak wyłącznie w kontekście postulatu nieskrępowanego dostępu do procedur uśmiercania nienarodzonych dzieci. Chociaż w dyskusji brała udział także przedstawicielka organizacji określającej się mianem Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, nie powiły się w niej żadne propozycje poprawy standardu opieki medycznej nad matkami i dziećmi, czy też wsparcia rodzin. Głównym celem ataków ze strony lewicowych uczestników dyskusji była Polska, kłamliwie przedstawiana jako kraj, w którym kobiety „nie mogą czuć się bezpiecznie”.

Ordo Iuris: O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce Wiadomości
Ordo Iuris: O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce

W ostatnich tygodniach, na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris i Collegium Intermarium, w Polsce gościła kanadyjska prawnik, prof. Jane Adolphe. Jej pobyt zakończyła konferencja prasowa, podczas której omówiony został temat funkcjonowania w Polsce elitarnych uczelni klasycznych. Przedstawiciele Collegium Intermarium opowiedzieli o osiągnięciach swojej placówki oraz o inspiracjach jakie czerpią z funkcjonowania tego typu szkół wyższych za granicą. Podczas konferencji podkreślono, że uczelnie takie jak CI są odpowiedzią na problem masowego kształcenia i związanego z tym obniżenia poziomu nauczania. Prof. Adolphe zaznaczyła, że Collegium Intermarium to miejsce, które zapewnia spersonalizowane podejście do studentów i dzięki temu jest możliwe rozwijanie talentów każdego z nich.

Jerzy Kwaśniewski: Czy Polska jest jeszcze niepodległa? Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Czy Polska jest jeszcze niepodległa?

Dzisiaj na suwerenność Polski nastają zwłaszcza zwolennicy „europejskiego superpaństwa”, które bez zgody poszczególnych narodów miałoby zastąpić państwa członkowskie w podejmowaniu większości decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych. Cel ten jest wdrażany przez naciski finansowe związane z „kamieniami milowymi” KPO i sporem o praworządność oraz przez kampanię fikcyjnych konsultacji społecznych, zwanych „Konferencją o Przyszłości Europy”.

Ordo Iuris: Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana dotyczącą odmowy aborcji eugenicznej Wiadomości
Ordo Iuris: Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana dotyczącą odmowy aborcji eugenicznej

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pacjentki prof. Bogdana Chazana, który w 2014 r. odmówił uśmiercenia jej nienarodzonego dziecka, powołując się na klauzulę sumienia. Dziecko cierpiało na poważną wadę rozwojową, a jego matka chciała dokonać aborcji w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie, którym kierował prof. Chazan.Choć w 2017 r. kobieta otrzymała wysokie, przekraczające kwotę 210 tys. zł, zadośćuczynienie od szpitala, to starała się uzyskać dodatkowe zadośćuczynienie przed Trybunałem w Strasburgu. Trybunał nie uwzględnił tego roszczenia, przypominając, że taka kumulacja rekompensat pieniężnych jest niedopuszczalna.

Ordo Iuris: Czwarty wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający działacza pro-life Wiadomości
Ordo Iuris: Czwarty wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający działacza pro-life

Sąd Najwyższy uniewinnił ukaranego przez sąd we Wrocławiu Mariusza Dzierżawskiego, prezesa Fundacji Pro - prawo do życia. Powodem obwinienia działacza było prezentowanie przez niego zdjęć pokazujących skutki aborcji, co, zdaniem sądów niższych instancji, miało być czynem „nieprzyzwoitym”. Sąd Najwyższy uznał kasację wywiedzioną przez Prokuratora Generalnego jako „oczywiście zasadną”. Obwinionego reprezentowali prawnicy z Ordo Iuris. Jest to czwarty, uniewinniający wyrok Sądu Najwyższego, dotyczący prezentowania treści przedstawiających skutki aborcji w przestrzeni publicznej.

Ordo Iuris: Powszechny Przegląd Okresowy – próba wymuszenia na Polsce realizacji ideologicznych postulatów Wiadomości
Ordo Iuris: Powszechny Przegląd Okresowy – próba wymuszenia na Polsce realizacji ideologicznych postulatów

Wczoraj w Genewie miał miejsce przegląd Polski w ramach 41. sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR) Rady Praw Człowieka. Badanie UPR odbyło się podczas 3,5-godzinnej sesji prowadzonej przez Grupę Roboczą UPR – otwartą dla każdego państwa członkowskiego ONZ – w formie interaktywnego dialogu. Około 80 państw członkowskich skierowało wobec Polski konkretne zalecenia, z których wiele wzywa do reform w dostępie do aborcji i systemie sądownictwa czy zakłada realizację postulatów ideologii LGBT. Instytut Ordo Iuris wysłał wcześniej do ambasadorów państw ONZ memorandum wraz z publikacjami dotyczącymi poruszonych podczas przeglądu kwestii. Raport końcowy zostanie przyjęty 18 listopada 2022 roku.

Ordo Iuris: Powszechny Przegląd Okresowy w ONZ - legalizacja aborcji oraz „specjalna ochrona” dla osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce Wiadomości
Ordo Iuris: Powszechny Przegląd Okresowy w ONZ - legalizacja aborcji oraz „specjalna ochrona” dla osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce

Rada Praw Człowieka ONZ po raz kolejny przeprowadzi Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce. Polska zostanie poddana przeglądowi 15 listopada. Podczas przeglądu pod uwagę wzięty zostanie raport krajowy państwa, zestawienie informacji ONZ na temat danego kraju oraz podsumowanie rekomendacji innych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych. Rekomendacje co do zmian legislacyjnych przygotowane dla Polski są w wielu miejscach sprzeczne zarówno z polskim prawem krajowym jak i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, w tym z zakresu praw człowieka. Uczestnicy przeglądu domagają się od Polski m.in. „likwidacji barier” w dostępie do aborcji, „liberalizacji” prawa aborcyjnego, „specjalnej ochrony prawnej” dla osób o skłonnościach homoseksualnych czy pełnego wdrożenia Konwencji stambulskiej. Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poświęconemu przygotowaniu krajowego raportu. Instytut następnie przygotował list do ambasadorów państw ONZ, wraz z którym przekazał wybrane publikacje ekspertów Ordo Iuris dotyczące kwestii, które zostały podjęte podczas prac.

Jerzy Kwaśniewski:  Ile dzieci możemy jeszcze ocalić? Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Ile dzieci możemy jeszcze ocalić?

Z okazji 2. rocznicy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, aktywiści z „Aborcyjnego Dream Teamu” poinformowali na swoim Facebooku, że w ciągu ostatnich dwóch lat pomogli w dokonaniu 78 tysięcy nielegalnych aborcji. Nawet jeżeli to przesadzone dane, to samo obwieszczenie takiej skali aborcyjnej rzezi niewiniątek jest porażające.

Ordo Iuris: ONZ. Próba włączenia postulatów ideologii gender do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego Wiadomości
Ordo Iuris: ONZ. Próba włączenia postulatów ideologii gender do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego

Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego pracuje nad „Dobrowolnymi wytycznymi dotyczącymi równości genderowej oraz upodmiotowienia kobiet i dziewcząt w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia”. USA i Unia Europejska zablokowały porozumienie żądając zawarcia w dokumencie terminów odnoszących się do ideologii gender, w tym m.in. „praw reprodukcyjnych i seksualnych”. Część państw ONZ odmówiła podpisania porozumienia w tej formie. USA i UE poparł Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ, który powołując się na rezolucję wzbudzającą liczne kontrowersje wśród państw ONZ oraz niewiążące opinie ekspertów ONZ, uznał sporne kwestie za już „uregulowane”. W rzeczywistości tematyka „tożsamości genderowej” i „praw seksualnych i reprodukcyjnych” to jedne z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, wywołujących poruszenie podczas debat na forum ONZ. Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego planuje powrócić do negocjacji porozumienia w 2023 r.

Ordo Iuris: Collegium Intermarium. „Europa Klasyczna” – kurs o podstawach cywilizacji Wiadomości
Ordo Iuris: Collegium Intermarium. „Europa Klasyczna” – kurs o podstawach cywilizacji

Uczelnia Collegium Intermarium prowadzi rekrutację na kurs „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty”. Cykl wykładów pozwala poznać podstawy naszej kultury, w tym filozofii, polityki, prawa, edukacji i sztuki. Wśród wykładowców znajdą się m.in. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk i prof. dr hab. Jacek Bartyzel. Spotkania rozpoczną się 30 listopada.

Ordo Iuris: Lex Czarnek 2.0 – częściowe wzmocnienie głosu rodziców w szkole Wiadomości
Ordo Iuris: Lex Czarnek 2.0 – częściowe wzmocnienie głosu rodziców w szkole

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pozbawiony jest niektórych rozwiązań, które w trwającej na początku 2022 r. debacie budziły największe wątpliwości. Proponowane rozwiązania przewidują wyraźne wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz rady rodziców w zakresie decydowania o treściach kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje. Zachowują jednak swoiste „veto” po stronie kuratora oświaty w przypadku zajęć niezgodnych z przepisami prawa. Posłowie częściowo wycofali się z przewidywanego początkowo radykalnego ograniczenie możliwości spełniania obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej. Pozostałe ograniczenia nadal mogą jednak budzić pewne wątpliwości. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat.

Ordo Iuris: Projekt rozwiązujący liczne problemy dotyczące kwestii pogrzebowych [RAPORT] Wiadomości
Ordo Iuris: Projekt rozwiązujący liczne problemy dotyczące kwestii pogrzebowych [RAPORT]

Obecne przepisy dotyczące cmentarzy i pochówku zmarłych są regulowane przez trzy różne ustawy. Najistotniejsza z nich - ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nie przystaje do obecnego stanu wiedzy i zasad tworzenia prawa. W związku z tym, przygotowany został rządowy projekt nowelizujący tę ustawę i scalający trzy akty prawne dotyczące tej tematyki. Autorzy projektu postulują m.in. wprowadzenie elektronicznych rejestrów grobów, instytucji koronera, ustanowienie wymagań dotyczących obchodzenia się ze zwłokami i prochami ludzkimi oraz wprowadzenie specjalnych kategorii grobów, np. osób zasłużonych dla Polski. Instytut Ordo Iuris wskazuje w raporcie, że projekt kompleksowo reguluje kwestie funeralne i rozwiązuje liczne problemy dotyczące np. pierwszeństwa w prawie do grobu. Zdaniem autorów raportu, konieczne jednak wydają się zmiany i uzupełnienia w projekcie ustawy.

Ordo Iuris: Collegium Intermarium odpowiada na zarzuty działacza LGBT Wiadomości
Ordo Iuris: Collegium Intermarium odpowiada na zarzuty działacza LGBT

Uczelnia Collegium Intermarium opublikowała oświadczenie, w którym odnosi się do publikacji medialnych atakujących szkołę. Placówka zaznacza, że doniesienia na temat niewielkiej liczby studentów uczelni są "nieprawdziwe i nieścisłe". Zdaniem CI, "zainteresowanie studiami jest optymalne".

Jerzy Kwaśniewski: Polscy nauczyciele zmuszeni do nazywania chłopca dziewczynką? Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Polscy nauczyciele zmuszeni do nazywania chłopca dziewczynką?

Na początku września irlandzki nauczyciel historii i języka niemieckiego Enoch Burke trafił do więzienia, ponieważ… nie zgodził się na stosowanie wobec ucznia zaimków sprzecznych z jego prawdziwą płcią. Mężczyźnie wytoczono postępowanie dyscyplinarne, a sąd zakazał mu zbliżać się do szkoły. Gdy Burke mimo to przyszedł do pracy, został aresztowany i skazany.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe